Afspil video
Afspil video

Om uddannelsen Danish Body Therapy Kropsterapi

Danish Body Therapy (DBT) Kropsterapi tilbyder bl.a. en 1-årig helhedsorienteret uddannelse til certificeret DBT-Kropsterapeut af høj kvalitet.

Uddannelsen har fokus på kroppen, psyken og energien, og er en videreudvikling af kropsterapien, som har grobund i Danmark kombineret med traditionel asiatisk bevægelses- og helsetradition. 

1. Uddannelse

Danish Body Therapy Kropsterapi tilbyder en 1-årig uddannelse til DBT-Kropsterapeut. Vi lægger vægt på det personlige, og at kvaliteten i uddannelsen er høj.

2. Kurser

Danish Body Therapy Kropsterapi tilbyder jævnligt kurser. 

3. Infomøder

Deltag i vores spændende introduktionskurser eller online infomøder, hvor du kan lære om DBT-Kropsterapi.

4. Uddannelsessteder

Du kan tage vores uddannelser i Hvidovre, Odense og Køge.

1-årig uddannelse til DBT Kropsterapeut

På vores 1-årige uddannelse lærer du utrolig meget. Det er også det, som vores studerende udtaler efter de har taget uddannelsen, og det er rigtigt.

Undervisningen er praktisk orienteret med teori der understøtter praksis. Dvs. du lærer og erfarer gennem kroppen, og derigennem tages kontakten til bl.a. dit sind og nervesystem. Det betyder, at du udvikler dig som menneske, og i behandlingen af en klient behandler med det, som er hele dig, og ikke kun ud fra nogle redskaber eller kundskaber. Du lærer at behandle og kombinere de effektive behandlingsteknikker med indføling, hvilket din klient sagtens kan mærke, og bl.a. derfor oplever klienten, at du tager vare om vedkommende og dennes behov for at bearbejde hvad der ligger i krop og sind, hvilket medvirker til at en proces kan finde sted.

Selve behandlingsteknikkerne og metoderne kombineret med dig som DBT Kropsterapeut får klienten til at opleve tryghed, og følelsen af at blive mødt, der hvor man er i sit liv, og med de eventuelle udfordringer man har.

Behandlingsteknikker

De behandlingsteknikker og metoder som indgår i Danish Body Therapy, er at
betragte som kulturelle behandlings- og helse skatte fra Danmark og Asien som fx
Korea, Japan, Indien og Kina.

Efter vores 1-årige uddannelse i Danish Body Therapy Kropsterapi vil stå rigtig
stærkt som terapeut, og have lært et behandlingssystem, der giver rigtig meget mening,
og har hjulpet tusindvis af klienter i forhold en lang række af sygdomme, skader og
ubalancer – både på det fysiske og psykiske plan.

Massageteknikker

 (dybdegående, pulserende m.m.)

Ledfrihedsteknikker og stræk

Åndedrættet

indføling og intuition i behandlingen

Zonetryk og akupressur

Krop/psyke sammenhænge

Diagnosticering og samtale

Asiatisk behandlings- og helsetradition

Meridianbaner, 5-element teori m.m.

Uddannelsens faser

Lær et nyt håndværk eller byg ovenpå det, som du allerede kan i forvejen.
Personligt kommer du til at lære noget nyt, spændende og udviklende i dit liv.

Fase 1

Behandlingsteknikker & metoder

Allerede fra starten kombinerer vi de forskellige elementer af behandlingsteknikker, metoder, krop/psyke sammenhænge, teorier m.m.

Idet vi gerne vil have dig i gang med at behandle hurtigst muligt, så vil du fra første dag på uddannelsen lære behandlingsteknikker, som du kan gå direkte hjem og øve videre med. Altså er Fase 1 helhedsorienteret med ekstra fokus på, at du kommer i gang med at øve behandlings- teknikker. 

Vi mener, at en kropsterapeutisk uddannelse selvfølgelig også bør indeholde øvelser, og fordi vi har kendskab til og erfaring med et sæt af øvelser, som fx meditations- og
mindfulness øvelser samt øvelser der styrker, balancerer, strækker, fremmer en sund blod- og energicirkulation m.m., så har vi også denne del med i din uddannelse.

Fase 2

Praktik & teori går op i en højere enhed

I undervisningen integreres du som behandler i praksis fx via supervisioner. I forbindelse med supervisioner vil der være underviser og studerende som observatører til at give dig konstruktiv feed-back på dine behandlinger af mennesker, som du ikke kender, der kommer som prøvekaniner. Dvs. ikke nok med at du undervises i og lærer behandlingsteknikker m.m., behandlings-teknikkerne flettes også mere og mere sammen med forskellige behandlingsmetoder og tilgange, og du lærer at stå stærkt i dig selv som behandler og kommende DBT Kropsterapeut.

Fase 3

Opsamling

Hele vejen igennem uddannelse lærer du jævnligt nye behandlingsteknikker, og hen imod slutningen på uddannelsen samles trådene. Vi repeterer, og du gøres klar til eksamen, hvor du skal vise en behandling, og derefter har du en kort samtale med en underviser om selve behandlingen, som du lige har udført samt evt. om andet, som vi har gennemgået i løbet af året.

Du lærer blandt andet

  • At behandle stressrelaterede tilstande hos klienten. Langt størstedelen af den vestlige verdens sygdomme skyldes en for høj stressbelastning hos klienten.
  • At behandle fysiske skader og skavanker, som klienten kommer med, og lærer at se bag om symptomerne, således at du også behandler årsagen til den opståede udfordring. Det kan være nakkespændinger, rygsmerter, mavesmerter,
    hovedpine eller smerter i arme og/eller ben, som klienten kommer med, der har grobund i en årsag.
  • At behandle klienter der henvender sig med udfordringer af psykisk karakter som fx stress, angst, depression og sorg.
  • At kunne rådgive om og forevise terapeutiske øvelser til klienten, såfremt disse skal gives.
  • At fremme din egen fysik, psykiske kapacitet og håndtering af følelser samt akkumulere/ håndtere din egen energi til gavn for sig selv og dine klienter. Du vil helt sikkert gennemgå en personlig udvikling i løbet af uddannelsen.
Udtalelser

Hør hvad andre siger om uddannelsen